Skip to main content

Pomoc mladým rodinám

projekt # 5

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 5

Pomoc mladým rodinám


základné informácie o projekte

Podaj mi ruku - Nitra, o. z. sa zaoberá pomocou sociálne slabším rodinám. Na tržnici v Nitre majú infocentrum, kde ľudia nosia šatstvo, vybavenie do domácnosti, trvanlivé potraviny, drogériu, hračky pre deti. Občianske združenie to potom dáva rodinám v núdzi. Cieľová skupina sú rodiny z okolia Nitry, ale od vypuknutia vojny na Ukrajine veľa pomáhajú aj ukrajinským občanom. V spolupráci s Mestom Nitra a COMIN-om sa najväčšou mierou podieľajú v rámci Nitry na pomoci týmto odídencom z Ukrajiny. Vedú si aj evidenciu, koľkým rodinám pomohli, týždenne je to asi 250 ľudí, otváracie hodiny v infocentre museli predĺžiť z 3 na 5 dni v týždni. Cieľom projektu je uľahčiť ťažkú životnú situáciu rodinám v núdzi, dôchodcom a najnovšie aj ukrajinským odídencom. Poskytujú im trvanlivé potraviny, napr. cestoviny, ryžu, olej, pre deti sladkosti, drogériu, ako sprchové gély, šampóny, prach na pranie, plienky atď.

Grant chcú použiť na nákup vyššie spomínaných komodít.

predkladateľ

Podaj mi ruku - Nitra, o. z.

požadovaná suma

2000 €

video pripravujeme 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top