Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra

FINALISTA KLUBU DARCOV 2022 🏆

projekt # 15

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 15

Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra


základné informácie o projekte

Neformálna skupina rodičov dospelých detí chce týmto projektom zabezpečiť riadenú canisterapiu s odborníkom na problematiku liečenia a pomáhania v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a elokovanej triedy autistov Praktickej špeciálnej škole. Canisterapiou chcú prispieť k pozitívnemu pôsobeniu psa na fyzickú, psychickú a

sociálnu pohodu ich autistov. Autisti sú uzatvorení do svojho sveta. V tomto prípade sa teda, vďaka canisterapii, bude obracať ich pozornosť k vonkajšiemu svetu. Canisterapiou chcú zlepšiť spoločenské správanie autistov, zmierniť reakcie k okoliu, a taktiež prispieť napríklad k rozvoju jemnej i hrubej motoriky, verbálnej i neverbálnej komunikácie. Je to terapia, ktorú si v týchto zariadeniach nemôžu dovoliť z bežného rozpočtu, a preto sa predkladatelia projektu, ako rodičia, rozhodli získať grant na podporu tejto myšlienky.

Aktivity projektu sa budú realizovať na Baničovej ulici č.14, a to v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra a v elokovanej triede Praktickej školy internátnej. Projektom chcú tiež napomôcť menovaným zariadeniam obohatiť ich denný program, ktorý vytvárajú ich deťom počas celého roka. Grant použijú na zaplatenie honoráru canisterapeutke za 43 hodín canisterapie.

predkladateľ

R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová

požadovaná suma

2000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov