Skip to main content

Komunita mysliaca pozitívne

projekt # 4

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 4

Komunita mysliaca pozitívne


základné informácie o projekte

Zámerom projektu je zrealizovať komunitné podujatie s aktivitami pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Rôznorodými aktivitami - športovými, spoločenskými, kreatívnymi, kultúrnymi i informačno-edukačnými, majú autori za cieľ prispieť ku prospešnému komunitnému stretávaniu sa, podporovať spoločenský život na sídlisku a zároveň sústavne zapájať verejnosť do rôznych foriem prevencie na sídlisku. Jedným z dlhodobých cieľov práce je vytváranie podmienok pre bezpečné, dostupné a zmysluplné trávenie voľného času mládeže, vychádzajúc zo Stratégie SR pre mládež. Autori očakávajú, že sa verejnosť informuje o aktivitách programu CIRKUS, budú využívať služby programu (sociálne poradenstvo, rozhovor...), rovnako i potenciál komunitného centra na podobné aktivity. Nízkoprahové služby pre obyvateľov predstavujú maximálne dostupné odborné služby, bezplatne a anonymne. Nekladú na človeka vysoké nároky (finančné, časové či iné).

Grant chcú použiť na kúpu športových potrieb, propagačné materiály, občerstvenie, zaplatenie externých služieb počas komunitného podujatia a pod.

predkladateľ

Združenie STORM, o. z.

požadovaná suma

2000 €

rozhovor o projekte

video pripravujeme 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top