Skip to main content

Marianna Takáčová


O projekte

Spojená škola internátna, Červeňova ul., Nitra zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom vo veku od 6 do 37 rokov so stredným až ťažkým mentálnym, kombinovaným a viacnásobným postihnutím. Škola spolupracovala s Nitrianskou komunitou nadáciou na viacerých projektoch. Klub darcov 2015 pomohol škole vybaviť priestory internátu novým  nábytkom.

Z vyjadrenia prijímateľa

„Nitrianska komunitná nadácia nám dáva možnosť spoznať nových ochotných ľudí, ktorí dokážu nezištne pomôcť bez nároku na odmenu a tým pomáhajú našej škole posunúť sa o krôčik ďalej.“

Marianna Takáčová
pedagóg Spojenej školy internátnej
top