Skip to main content

Andrej Berkes


O projekte

Zoborský skrášľovací spolok sa venuje   zachovávaniu historických hodnôt a rozvoju mestskej časti Zobor. Získal podporu nadácie v rámci viacerých grantových programov. Klub darcov 2015 podporil  vybudovanie info tabúľ a odpočinkových lavičiek v rámci náučného chodníka Zoborské vrchy a v roku 2019  vytvorenie virtuálneho sprievodcu Zoborským kláštorom.

Z vyjadrenia prijímateľa

„Nitrianska komunitná nadácia a jej Klub darcov pomáhajú, čo je veľmi vzácne. Často krát pomáhajú všade tam, kam štát nedosiahne. Pomáhajú, aby bol svet lepší. Vážme si ľudí a organizácie, ktoré pomáhajú. Ďakujeme.“

Andrej Berkes
predseda Zoborského skrášľovacieho spolku
top