Skip to main content

 

AED pre naše mesto

projekt # 7

projekt # 7

AED pre naše mesto


základné informácie o projekte

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o prvej pomoci medzi študentami a obyvateľmi mesta Nitra. Akreditovaní tréneri prvej pomoci budú prednášať, ako správne podať prvú pomoc - najmä pri bezvedomí s neprítomným dýchaním, pri ktorom budú verejnosť učiť, ako správne použiť automatický externý defibrilátor (AED). AED prostredníctvom jednoduchých slovných pokynov dokáže viesť aj laika k záchrane ľudského života. Ročne je vďaka AED zachránených na svete viac, ako 3000 ľudí. Toto zariadenie je dostupné napr. v nákupných centrách, na športoviskách, a tak ho môže ktokoľvek, v prípade núdze, použiť (školeniami sa zvýši šanca takýchto zásahov zo strany bežnej laickej verejnosti). Školenia sa budú realizovať vo viacerých kolách na Spojenej katolíckej škole. Pre študentov budú realizované v doobedňajších hodinách, a po vyučovaní budú pravidelne raz do týždňa prístupné pre verejnosť. Školenia plánujú realizovať aj na iných školách a verejných priestranstvách, napr. parky či nákupné centrá. AED sa bude nachádzať v priestoroch školy, kde bude dostupný pre kohokoľvek (zverejnené bude na stránke 155.sk, kde je mapa všetkých nahlásených AED na Slovensku). Do projektu budú zapojení dobrovoľníci z miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža a pedagógovia školy. Grant chcú použiť na kúpu AED prístroja.

predkladateľ

Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra

informácia o predkladateľovi

Škola už od svojho vzniku vychováva študentov k dobrote a milosti voči svojmu okoliu. Organizuje mnoho aktivít najmä pre svojich študentov. Na škole prebieha program DofE, Akadémia veľkých diel, projekt Erasmus+,... Žiaci tu pravidelne nacvičujú divadlá, konajú sa akcie ako imatrikulácie, školský ples, športový deň a mnohé iné. Na škole majú taktiež miestny spolok Slovenského Červeného Kríža, ktorého dobrovoľníci a zároveň ich študenti budú pomáhať pri realizácií tohto projektu.

celková požadovaná suma

1 201,65 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top