FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 8

projekt # 8

Veselo je v našej škole

Veselo je v našej škole


Pred dvomi rokmi sa ZŠ Fatranská rozhodla pustiť do skrášľovania areálu školy. Vybudovali na školskom dvore zóny, kde sa žiaci venovali výsadbe, poznávaniu a starostlivosti o stromy starých odrôd ovocia, v spolupráci s UKF nainštalovali vyvýšené záhony, kde sa žiaci učia pestovať zeleninu či bylinky. Žiaci a rodičia pomohli s výrobou hmyzích domčekov, školníci vytvorili v spolupráci so žiakmi lavičku, posadili kvety do starých pneumatík. Areál školy chcú ešte doplniť o prvky, ktoré umožnia deťom pohybovo-športové vyžitie. Konkrétne chcú zakúpiť lanovú pyramídu a lezeckú a šplhaciu zostavu. Zorganizujú podujatie spartan race, olympijský deň, MDD...

Z grantu zakúpia lanovú pyramídu.

predkladateľ

ZŠ Fatranská 14, Nitra

požadovaná suma

1000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov