FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 7

projekt # 7

Science workshopy

Science workshopy


Dobrovoľníci vyškolení organizáciou George Science zorganizujú spolu 5 SCIENCE WORKSHOPOV v Zariadení núdzového bývania v Nitre pre deti s matkami. Klienti núdzového bývania sa tak naučia nové poznatky z matematiky, chémie a fyziky prostredníctvom vedeckých experimentov. Využijú svoj čas efektívne a zmysluplne spolu s deťmi, zabavia sa a naučia sa niečo nové. U detí sa prostredníctvom experimentov snažia vzbudiť záujem o chémiu a vedné odbory.

Z grantu pokryjú spotrebný materiál k pokusom, materiál na tvorivé dielne, vecné odmeny do záverečnej tomboly pre matky s deťmi.

predkladateľ

George Science, o.z.

požadovaná suma

1000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov