FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 6

projekt # 6

Rodina hravo a spolu

Rodina hravo a spolu


Centrum pre rodinu Nitra (CPR) už 20 rokov spája rodiny a buduje komunitu rodín v meste a okolí. Okrem kancelárie a nízkoprahovej haly nedisponujú žiadnymi priestormi, čo vnímajú ako príležitosť, aby s aktivitami vychádzali za rodinami oni. Projekt má zámer sprostredkovať lepšie zázemie na trávenie spoločného rodinného času rodičov s menšími deťmi a to tak, že dobudujú a obnovia ich mobilný detský kútik, ktorý bude všestranne použiteľný na rôznych miestach a akciách v exteriéri i interiéri, napr. dobročinná burza šatstva každý mesiac, stretnutia s rodinami, letné pobyty, Deň rodiny v mestskom parku, Charitatívny vianočný bazár.  

Grant pokryje náklady na vybavenie mobilného detského kútika (edukačné hračky a hry, mechanické jazdiace zvieratko, kompresor na fúkanie lôpt, balónov, koberček na hranie, gitara na k sprievodnému programu na plánovaných podujatiach)

predkladateľ

Centrum pre rodinu Nitra

požadovaná suma

905 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov