FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 3

projekt # 3

dobro.TI.sekne

dobro.TI.sekne


Tri ženy, matky, ktoré spravujú FB skupinu dobro.sekáč ju prenesú do offline priestoru v  podobe dobro.trhu. Na ňom sa predstavia neziskové nitrianske organizácie, ktoré prostredníctvom darovaných vecí a ich následného predaja získajú financie na svoju činnosť (aktivity). Tieto organizácie prostredníctvom svojich komunikačných kanálov priamo oslovia ľudí, ktorí im darujú veci "na predaj". Tieto prinesú na trh, kde si ich budú môcť ľudia kúpiť výmenou za podporu organizácie (šatstvo, knihy, hračky a potreby pre deti, bižutéria, kozmetika,... ). Nepredané veci budú ponúknuté organizácii Podaj mi ruku – Nitra, sídliacej na nitrianskej tržnici, zvyšok bude distribuovaný do sociálnych organizácií/sociálne slabším rodinám. Súčasťou trhu budú workshopy, zamerané na znižovanie a recykláciu odpadu a hudobný program. Nosnou myšlienkou bude udržateľnosť, znižovanie odpadu a opakované použitie vecí, s pridanou hodnotou podpory a propagácie neziskových organizácií nášho mesta.

Z grantu pokryjú položky potrebné pre zabezpečenie podujatia (grafika, propagácia, tlač, hudobná produkcia).

predkladateľ

Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková

požadovaná suma

1000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov