FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 1

projekt # 1

Rozhýbme deťom ústočká

Rozhýbme deťom ústočká


Organizácia EFFETA už viac ako 20 rokov poskytuje podporu, pomoc, sprevádzanie, poradenstvo a služby pre deti, ktoré celý život zápasia so zvládnutím svojho zdravotného postihnutia (sluchového či iného, s viacnásobným postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou). Telesný a pohybový rozvoj má u detí v ranom veku veľký vplyv na rozvoj reči. Zvlášť, keď ide o deti so zdravotným postihnutím, či s narušenou komunikačnou schopnosťou. Preto sa prostredníctvom projektu chcú zamerať na podporu a rozvoj motoriky u týchto detí. Zriadením motorickej miestnosti, hravým pohybom a s použitím vizuálne zaujímavých pomôcok u detí podporia rozrozprávanie a korekcie reči.

Z grantu zakúpia pomôcky do motorickej miestnosti: žinenky, senzorický dutý valec, piklerovej triangel s doskou, pojazdná doska, riečne kamene, balančná plošina, skákacie kruhy, psychomotorický padák, padák pre dve osoby, hrací koberec, penová sada...

predkladateľ

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

požadovaná suma

1000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov