Skip to main content

Ľubomíra Valovičová


O projekte

VIAC AKO UČENIE, o.z. je občianske združenie, ktoré sa venuje popularizácii vzdelávania detí prostredníctvom organizovania fyzikálnych táborov, fyzikálnych show, konferencií či workshopov. Tvorivé a originálne aktivity združenia podporila Nitrianska komunitná nadácia viac krát. Klub darcov v rokoch 2016 a 2019 podporil realizáciu vzdelávacích zážitkových aktivít pre deti, ktoré im pomohli odkrývať svet vedy.

Z vyjadrenia prijímateľa

„Nitrianska komunitná nadácia a jej Klub darcov pomohli nášmu občianskemu združeniu uskutočniť zaujímavé aktivity pre všetky kategórie žiakov. Veríme, že aj vďaka tejto podpore pritiahneme mladých k vede.“

Ľubomíra Valovičová
predsedkyňa OZ VAU
top