Skip to main content

Dominika Králiková


O projekte

Komunitné kompostovisko je projekt, ktorý vznikol z iniciatívy občanov žijúcich na Lipovej ul. na sídlisku Chrenová v Nitre. Ako jedni z prvých v Nitre sa rozhodli zakúpiť a osadiť pred svoju bytovku kompostér a kompostovať bioodpad z domácností. Vďaka podpore Klubu darcov 2019 mohlo prebehnúť vzdelávanie komunity ohľadom kompostovania bioodpadu.

Z vyjadrenia prijímateľa

„Vďaka podpore NKN a Klubu darcov môže náš projekt pomáhať zlepšovať stav životného prostredia. Vytvára sa menej odpadu na skládkach. Realizáciou aktivít projektu zároveň podporujeme dobrovoľníctvo a spolupatričnosť ľudí v komunite.“

Dominika Králiková
občianska aktivistka
top