Skip to main content

Stanislava Blahová a Jozef Blaho


O projekte

LEUSTACH je občianske združenie, ktorého poslaním je obnova a propagácia stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja. Členovia združenia prispeli k záchrane viacerých  hradov ako napr. Gýmeš alebo Hrušov. Do aktivít zapájajú deti a mládež, ktorým zážitkovou formou  sprostredkovávajú informácie o kultúrnom  dedičstve nášho regiónu. Nitrianska komunitná nadácia spolupracovala na viacerých  projektoch združenia. Klub darcov 2017 podporil environmentálny  a archeologický výskum  na hrade Hrušov s aktívnym zapojením detí a rodičov zo ZŠ Fatranská.

Z vyjadrenia prijímateľa

„NKN má v histórii a činnosti OZ LEUSTACH veľmi dôležité miesto. Podporuje naše aktivity  od začiatku založenia nášho združenia. NKN  pomohla naštartovať jeho činnosť pri záchrane kultúrnych pamiatok Nitrianskeho kraja. Práca Nitrianskej komunitnej nadácie je pre komunitný rozvoj v našom regióne nenahraditeľná.“

Stanislava Blahová a Jozef Blaho
zakladatelia OZ LEUSTACH
top