Skip to main content

 

Zjednotení v rozmanitosti tanca ... Tanec nás spája...

projekt # 9

projekt # 9

Zjednotení v rozmanitosti tanca ... Tanec nás spája...


základné informácie o projekte

V rámci projektu chcú predkladatelia zorganizovať 8 workshopových tréningov tanca pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, s profesionálnymi tanečnými lektormi. V tanečnej časti by sa účastníci naučili nové kroky z rôznych tanečných štýlov, a v ďalšej časti sa budú venovať napr. duševnému zdraviu so športovým psychológom, trénovať fyzickú zdatnosť alebo športovú vytrvalosť. Projektom chcú podporiť aj ľudí, ktorí si prešli ťažkými časmi a museli odísť z domova, pomohli by znovu naštartovať podporu mladých talentov, ktoré sa skrývajú možno na každom rohu. Chcú prispieť k vytvoreniu takzvaného bezpečného miesta pre všetkých, budovať komunitu so záujmom v oblasti tanečného športu, kde sa spájajú rozdielne rasy, sociálne pomery, pôvod či iné odlišnosti, naučiť deti a mládež pomáhať si navzájom počas tréningov, poukázať na správne využitie voľného času...Tanečnými lekciami by sa ľudia spoznali navzájom, utužili kolektív, nadviazali by nové známosti a variabilná zložka workshopu by priniesla pridanú hodnotu vo forme prednášok, neformálneho vzdelávania a iných inovatívnych foriem vzdelávania... Na záver sa účastníci môžu zúčastniť Tanečnej párty (Tančiarne), ktorá sa bude konať v priestoroch tanečnej školy NEXUM (v prípade priaznivého počasia by sa konala vonku na námestíčku pred Kinom Lipa), na ktorej širokej verejnosti odprezentujú nadobudnuté poznatky z workshopov. Vstup na tréningy bude bezplatný. Prihlasovanie bude prístupné pre širokú verejnosť, ako aj pre odbornú verejnosť so záujmom o tanečnú tému. Grant použijú na honoráre pre lektorov a psychológov, spotrebný materiál na workshopy a prednášky, občerstvenie a pitný režim.

predkladateľ

Tanečná škola NEXUM, o.z.

informácia o predkladateľovi

Nová tanečná škola, pôsobiaca v meste Nitra, ktorej cieľom je poskytovať kvalitné služby a servis v oblasti tanca v rôznych tanečných žánroch, od detskej tanečnej prípravky až po svadobný tanec. Od spoločenských tancov, cez balet, contemporary, disko, hip hop až po ľudové tance, salsu a bachatu. Tanečná škola je pre každého, kto sa chce naučiť užívať si a praktizovať tanec, bez ohľadu na jeho schopnosti alebo vek. Sú tiež komunita plná priateľov s pozitívnou energiou. Presadzujú nové nápady, umelecké inovácie a umožňujú tanečným umelcom nevšedné zážitky a využitie ich potenciálu. Škola ponúka intenzívne technické a kreatívne tanečné kurzy.

celková požadovaná suma

1 498,10 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top