Skip to main content

 

Škola života

projekt # 4

projekt # 4

Škola života


základné informácie o projekte

Autori projektu chcú počas mája 2024 zrealizovať workshop pre mladých ľudí na tému "finančná gramotnosť" v priestoroch Hideparku. Túto tému určili na základe prieskumu potrieb, ktorý realizovali na Festivale mladých v Nitre v máji 2023. Zhodnotili, že takýto typ predmetu "zo života" na školách absentuje. Mladí počas dňa zažijú workshopy, na ktorých si prehĺbia vedomosti vo finančných témach zážitkovými metódami. Účastníci si taktiež zvýšia prehľad o možnostiach zapojenia sa do grantových výziev, prostredníctvom ktorých môžu získať financie, a tak zrealizovať svoje nápady. Hlavnou cieľovou skupinou je mládež vekovej skupiny 13-30 rokov, Prioritne organizátori oslovia členov Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu, žiakov a študentov všetkých škôl na území mesta Nitra. Plánujú zapojiť čo najrôznorodejšie skupiny mladých ľudí (predpokladaný počet mladých ľudí je 50).. Grant použijú na honoráre lektorom, občerstvenie, obedy pre účastníkov, prenájom priestoru, fotografa, propagačné materiály, spotrebný materiál na workshopy a pod.

predkladateľ

U. Ťapušová, S. Petrovičová, D. Kis

informácia o predkladateľovi

Neformálna skupina mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o záležitosti, ktoré sa dejú v ich okolí. Skupina je tvorená z troch členov, ktorí sa aktívne angažujú v témach mládeže - voľnočasových aktivít spojených s neformálnym vzdelávaním a práce s mládežou v meste Nitra. Ako neformálna skupina organizovali Festival mladých, ktorý sa konal v Nitre dňa 27.5.2023, v HideParku. Cieľom podujatia bolo sieťovanie mladých, spoznanie potrieb mladých, zviditeľnenie a predstavenie organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou (napr. IPčko, NiKRaM, ŠP UKF, COMIN, SIEDAS, Združenie STORM - Kontaktné centrum, Tanečná škola NEXUM o.z.). Počas podujatia sa konal prieskum potrieb mladých, koncerty lokálnych mládežníckych kapiel, workshopy a napr. i inšpiratívne príbehy. Tiež sa počas podujatia predstavil cieľ obnovy sa Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu.

celková požadovaná suma

1 500 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top