Skip to main content

 

Vieš čo ješ? (2. ročník)

projekt # 2

projekt # 2

Vieš čo ješ? (2. ročník)


základné informácie o projekte

Projekt spája vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravej a lokálnej stravy, a tým má pozitívny vplyv aj na životné prostredie. Autori projektu zorganizujú v mestskom parku počas júla 2024 viacero podujatí pre širokú verejnosť (min. 3, 4). Počas nich budú ponúkať varianty potravín, ktoré sú dostupné v obchodných reťazcoch na Slovensku, ale sú dovezené z iných štátov, a lokálnych potravín z okolia Nitry, za účelom ich porovnania. Verejnosť sa dozvie výživové hodnoty daných potravín, odborníci im zodpovedajú otázky ohľadom potravín a stravovania. Budú ich motivovať ku kupovaniu z lokálnych zdrojov, z výživového hľadiska, z dôvodu podpory lokálnych farmárov a chovateľov, ale aj z dôvodu zníženia uhlíkovej stopy pri transporte potravín zo zahraničia. Následne autori projektu vytvoria poradňu na sociálnych sieťach, kde bude mať verejnosť možnosť ich dlhodobo kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa zdravej výživy. Nespotrebované potraviny darujú Slovenskému Červenému krížu. Grant použijú na honorár pre odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny potravín - garanta projektu, náklady na prepravu materiálu, spotrebný materiál na podujatia, potraviny, nápoje, propagáciu, predmety pre dobrovoľníkov a účastníkov s logom OZ.

predkladateľ

Nauč sa pomáhať, o.z.

informácia o predkladateľovi

Študenti zdravotníckych lekárskych aj nelekárskych odborov na vysokých školách. Organizácia sa zaoberá podporou verejného zdravia, výučbou prvej pomoci, sociálnej a humanitnej oblasti. Ich ciele sú podpora výučby prvej pomoci, zdôrazňovanie jej povedomia, podpora verejného zdravia prostredníctvom edukačných aktivít, podpora mládeže a aktívneho využitia jej voľného času, poradenstvo pri výbere vysokej školy so zdravotníckym zameraním, viac na http://naucsapomahat.sk/kto-sme. Keďže ich cieľom je zdôrazňovanie zdravého životného štýlu, robia aj podujatia, na to zamerané.

celková požadovaná suma

1 140 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top