Skip to main content

 

Dobro.trh 2024

projekt # 1

projekt # 1

Dobro.trh 2024


základné informácie o projekte

Projekt reaguje na dlhodobú potrebu znižovania odpadu, znižovanie konzumného spôsobu nakupovania s dôrazom na jeho opakované využitie, potrebu propagácie témy cirkulárnej ekonomiky v praxi. Na facebooku existuje skupina dobro.sekáč, ktorej cieľom je predaj použitých, no dobrých vecí, za účelom podpory neziskových organizácií/ľudí v núdzi.. Administrátorky tejto fb skupiny chcú už po 3x preniesť jej hlavnú myšlienku do offline priestoru v podobe Dobro.trhu, ktorý sa bude konať v Nitre v priestoroch mestskej tržnice pre širokú verejnosť počas júna 2024. Na ňom sa predstavia neziskové organizácie, ktoré, prostredníctvom darovaných vecí a ich následného predaja, získajú financie na svoju činnosť. Podujatie bude spestrené aj workshopmi na tému znižovania odpadov a kultúrnym programom pre malých i veľkých (koncert, divadielko, tanečné vystúpenia). Grant použijú na honoráre účinkujúcim, materiálne zabezpečenie podujatia, občerstvenie pre dobrovoľníkov, tlač materiálov a propagáciu podujatia, hudobnú produkciu...

predkladateľ

Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková

informácia o predkladateľovi

Neformálna skupina žiadateliek od roku 2020 na Facebooku spravuje skupinu dobro.sekáč, ktorého cieľom je predaj použitých, no dobrých vecí za účelom podpory neziskových organizácie/ľudí v núdzi. Ako neformálna skupina organizovali dva ročníky Dobro.trhu - v roku 2022 a v roku 2023. Myšlienka oboch ročníkov mala, ako ekologický rozmer (recyklácia, znižovanie odpadu, opakované použitie vecí), tak aj sociálny rozmer (predaj vecí za účelom podpory neziskových organizácií).

celková požadovaná suma

1 500 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top